Over ons:

IJslandse Hondenfokker
Leonore van der Burg:

Fra Saelingurlenor AKIMBOO

Ik ben Leonore van der Burg, ik woon in Twente(Overijssel).

Wij hebben 4 volwassen zonen,  2 biologische eigen zonen en 2 adoptie eigen zonen. Bijkomend 3 schoondochters en 1 kleinzoon.

In 2004 ben ik naar IJsland geweest, dat was nog onbekend voor toeristen en geweldig leeg. Degene die de reis toen had geregeld (zag ik net op de foto)had ook een IJslandse hond.

En aangezien mijn hele jeugd uit paarden zorg/rijden en mennen heeft bestaan heb ik op IJsland op een IJslander gereden. De IJslandse hond heb ik toen wel gezien maar niet bewust opgemerkt. Wij hadden op dat moment geen honden (ivm de zorg rondom de kinderen en om de hond niet te kort te doen).

Pas in 2015 hoorde ik via Karin van Loon over de IJslandse hond. Onze zoon heeft in 2015 een IJslandse Honden pup zonder stamboom gekocht en twee jaar later kregen wij, Stjarna, één van de twee eerste pupjes van Karin.

Stjarna heeft 2 nestjes van 5 pups gehad.
1e nest, Stjarna x Askur. 2e nest, Stjarna x Loki
Onze oudste zoon heeft een teefje(Astra) van het eerste nest gehouden.
En onze dekreu Akimboo van ditzelfde nest woont hier vlak in de buurt.
Uit het 2e nestje (2022) hebben wij Dimmey gehouden. 

Stjarna is nu gedekt door Ódinn de reu van Ingeborg van ’t Hoff.

Ik vind het ras geweldig ( ik heb andere rassen ook gehad) en de ervaring van een nest te zien ontwikkelen een wonder.
Een uitdaging om goede kopers te vinden maar vooral ook een stukje mee te kunnen geven dat zowel pup als nieuwe eigenaar samen gelukkig worden.

Frá Sealingurlenor
Leonore van der Burg
0031(0)642228565  
leonore.van.der.burg@gmail.com
Wij zijn ook te volgen op facebook!

 

 


Nestje IJslandse Honden in Twente

Loki x Stjarna IJslandse Hond moederliefde

IJslandse Honden in de tobbe

IJslandse Hond moeder dochter liefde

IJslandse Honden pups in Twente 2 september 2023

pup IJslandse Hond in Twente

About us:

Icelandic Dog Breeder
Leonore van der Burg:

IJslandse Honden van Leonore van der Burg

I am Leonore van der Burg, I live in Twente(Overijssel).
We have 4 adult sons, 2 biological own sons and 2 adopted own sons. In addition 3 daughters-in-law and 1 grandson.

In 2004 I went to Iceland, which was then almost unknown to tourists and incredibly empty. The person who had arranged the trip (I just saw in the photo) also had an Icelandic dog.

And since my entire youth consisted of horse care/riding and driving, I rode an Icelandic horse in Iceland. I did see the Icelandic Sheepdog but did not consciously notice it. We had no dogs at that time (because of the care around the children and not to have the dog come short).

It wasn’t until 2015 that I heard about the Icelandic Sheepdog through Karin van Loon. Our son bought an Icelandic Dog puppy without a pedigree in 2015 and two years later we, Stjarna, got one of the first two puppies from Karin.

Stjarna has had 2 litters of 5 puppies and from litter 2 (Stjarna x Loki) we have kept Dimmey who is now 1 year old.

Our eldest son kept a female from the first litter (Stjarna x Askur) Astra. And our stud from this litter lives nearby Akimboo (Stjarna x Askur)

Stjarna has been bred to Ódinn, Ingeborg van ’t Hoff’s male.

I love the breed (I’ve owned other breeds too) and the experience of watching a litter develop is a miracle. A challenge to find good buyers, but above all to be able contribute to making both pup and new owner happy.

Frá Sealingurlenor
Leonore van der Burg
0031(0)642228565 
leonore.van.der.burg@gmail.com
Follow us on facebook!